Loading...

رستم به جنگ با دیو ناشناس رفته اما از پس او بر نمی آید...

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

شهر دچار سکته شهری می شود و از پای در می آید...

مجموعه 29 قسمتی ماجراهای آقای داچی مجموعه ایست که با هدف فرهنگ سازی مسائل شهروندی به سفارش شهرداری شیراز در سال 1394 تولید شده و هر قسمت آن به بیان یک معضل زندگی شهری در غالب طنز می پردازد. این مجموعه با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده و کلیه مراحل تولید از نگارش فیلمنامه  تا مراحل صداگذاری و دوبله در استودیوهای تخصصی زاگرس فیلم انجام گرفته است.

رستم از شهر دستگاهی جدید برای کنار زدن خریده بود تا...

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

در این قسمت از مناطق مختلف افرادی برای شرکت در مسابقه فریاد شرکت می کنند. شرکت کننده ای از شهر...

رفتن رستم و رخش به طبیعت در روز سیزده نوروز و عاشق شدن رخش و.....

حامی این قسمت : شرکت پست TNT

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

این قسمت داستان عجیبی از نبرد رستم وفرزند او سهراب

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

ین مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف