Loading...

رستم در سفری توریستی به یک مومیایی سخنگو بر می خورد که...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

ین مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

این بار و در این داستان رستم از کشتن سهراب منصرف شده و برای او به دنبال کار می گردد. اما ....

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

مقابله با دست فروشان و سد معبر

از شهر ها و کشور های مختلف برای نبرد با رستم جمع شده بودند تا کمر او را خم کنند

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

 در این قسمت فردی از چین وارد می شود و کالاها و خدماتی را نیز عرضه می کند

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.