Loading...
23Sep

بزرگترین تلسکوپ رادیویی

تصویر ساده: تلسکوپ ویلیام گوردون

تلسکوپ رادیویی:

تلسکوپ رادیویی نوعی آنتن رادیویی است که دراخترشناسی رادیویی به منظور پیدا کردن و جمع‌آوری اطلاعات از ماهواره ها  و کاوشگر های فضایی و هر گونه منبع رادیویی در فضا استفاده می‌شود.

این نوع تلسکوپ‌ها به دلیل اینکه فقط از منابع رادیویی می توانند اطلاعات بگیرند، با تلسکوپ‌های نوری متفاوت اند.