Loading...

نمونه ای از کلیپ های تبلیغاتی با تکنیک تصویر برداری زنده تولید شده در شرکت زاگرس فیلم .

جام قهرمان ترافیک مجموعه برنامه ای جهت ارتقای فرهنگ ترافیک است که شرکت زاگرس فیلم مسوول پوشش تصویری آن بود. این تیزر خلاصه ای از محتوی این برنامه را با تکنیک تصویر برداری زنده و تلفیق آن با جلوه های گرافیک به نمایش می گذارد.