Loading...
قوانین جهانی موفقیت

قوانین جهانی موفقیت

قانون علت و معلول: 


در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه: 
الف) تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید. 
ب) همان کاری را بکنید که کسانی که در این راه به موفقیت رسیده اند انجام داده اند.قانون انگیزه : 


هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سر چشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خود آگاه یا ناخود آگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است : 


الف) تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها
ب) مشخص کردن انگیزه هاقانون تغییر: 


تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روز افزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است . پس برای رسیدن به موفقیت کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن .


به کانال تلگرام برتر شو بپیوندید

نظر خود را بنویسید