Loading...
طراحی خانه در 10 دقیقه

طراحی خانه در 10 دقیقه:

  •  Ten Fold Engineering، خانه های تا شویی  را طراحی کرده است که با فشار دادن تنها یک دکمه در عرض 10 دقیقه باز و ساخته می شود.

 

  • در این طراحی از سیستم linkage استفاده شده است.

( پیوند مکانیکی مجموعه ای از اعضا می باشد که برای مدیریت نیروها و جنبش ها متصل شده اند. حرکت یک بدن یا پیوند، با استفاده از هندسه مورد مطالعه قرار گرفته است، بنابراین پیوند بین اعضا سخت و محکم در نظر گرفته شده است. اتصالات بین لینک ها به عنوان ارائه حرکت ایده آل، چرخش خالص و یا کشویی مدل شده است و به عنوان اتصالات نامیده می شوند. یک پیوند به عنوان یک شبکه از اتصالات سفت و اتصالات ایده آل به عنوان یک زنجیره سینماتیک نامیده می شود.)

  • اهرم ها و بدنه مانند یک اکاردئون گشوده می شوند.

 

  • این ساختمان ها روی هم قرار میگیرند و ساختار چند طبقه ایجاد میکنند.

 

  • مفهموم این تولیدات فقط به خانه ها ختم نمیشود بلکه میتوانند برای مدرسه، ساختمان اداری، مغازه های خوار و بار فروشی و ... نیز مورد استفاده قرار بگیرند.

 

  • قیمت پایه این ساختمان ها از 129,000$ آغاز می شود.

 

  • در این فیلم میتوانید طریقه از هم باز شدن این خانه ها را مشاهده کنید.

نظر خود را بنویسید