Loading...

« قدمهایی که در ارتباطات راهبردی باید برداشت »

ارتباطات راهبردی

ارتباطات راهبردی

حوزه ارتباطات راهبردی به‌طور کلی درباره ایجاد انگیزه و بسیج مردم برای دست‌یابی به اهداف‌شان است، اما تاثیرگذاری در دنیای به‌شدت رسانه‌زده امروز کار بسیار پیچیده‌ای است. تشخیص این‌که انرژی و امکانات خود را در کجا متمرکز کنیم خود کاری دشوار است، چه رسد به این‌که محتوایی را خلق کنید که در میان این هیاهو بتواند خودی نشان دهد. با وجود این، ارتباطات راهبردی در عمل، هنر و فنی است که با آن می‌توان تا حدی از نقش حدس و گمان کاست.

ارتباطات راه بردی به شما کمک می‌کند تا بتوانید الهام‌بخش مخاطبان‌تان باشید و آن‌ها را برای پشتیبانی از هدف کمپین یا هدف شرکتتان بسیج کنید.

« قدمهایی که در ارتباطات راه بردی باید برداشت »

  • قدم اول در ارتباطات راه بردی، تدوین نقشه راهبردی هوشمندانه و تعیین اهداف ارتباطی روشن است.
  • قدم دوم در ارتباطات راه بردی، هماهنگ کردن پیام با طرز تفکر مردم است.
  • قدم سوم، استفاده از داستان‌‌گویی است. داستان‌گویی حول محور یک فرد یا گروهی از افراد، بین شما و مخاطب‌تان ارتباط عاطفی برقرار می‌کند.

به کانال تلگرام  برتر شو بپیوندید

نظر خود را بنویسید