Loading...

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

این سریال انیمیشن 77 دقیقه ای با تکنیک دوبعدی جهت ارائه به بازاهای جهانی و با دوبله  انگلیسی در استودیو های تخصصی زاگرس فیلم  تولید شده که در مراحل پس تولید می باشد.