همیشه قبل از ساخت یک انیمیشن برای ایجاد رابطه بین ذهن نویسنده، خالق شخصیت ها، کارگردان و مدلساز می بایست شمایی از کار نهایی ترسیم شود. به این تصاویر که به عنوان چکنویس کار محسوب می شوند کانسپت آرت گفته میشه. با قرار دادن کانسپت ها در کنار یکدیگر و اضافه کردن ترسیمات داستانی یک نمای کلی از صحنه های انیمیشن بوجود می آید که آن را استوری بورد می گویند.